Product Description

• ทำความสะอาดพร้อมถนอมเส้นใยผ้าอย่างอ่อนโยนด้วย pH Balance
• ให้คราบสกปรกหลุดออกง่ายด้วย Cilica Nanomer
• ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ผิวหนังว่าไม่ระคายเคืองผิว (Dermatologically Tested)
• กลิ่นหอมอ่อนๆจากดอกไม้

ขนาด 900 มล.

Where to Buy