Product Description

• ใช้เสียบกับปลั๊กไฟ เพื่อปัองกันอันตรายจากการที่เด็กๆแหย่นิ้วมือไปในปลั๊ก
• เนื้อวัสดุมีความใส กลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์
• 1 แพ็ค บรรจุ 8 ชิ้น

Where to Buy