Product Description

• ช่วยป้องกันและลดโอกาสการบาดเจ็บจากอุบัติเหจุของเด็กเล็ก ที่อาจเกิดจากการกระแทกกับมุมโต๊ะ หรือเฟอร์นิเจอร์
• ผลิตจากยางที่มีความนุ่ม ยืดหยุ่น ช่วยป้องกันแรงกระแทก
• เนื้อยางมีความโปร่งใส กลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์
• 1 แพ็ค บรรจุ 4 ชิ้น

Where to Buy