ร้านค้าของเราในภาคกลาง

จังหวัด ร้าน ที่อยู่ โทร
อ่างทอง เบลล์ 61/2 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
035-631970
อ่างทอง ร้านแม่และเด็ก 24/5 ถนนอยุธยา-อ่างทอง
ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง
จ.อ่างทอง 14000
089-2116136
พระนครศรีอยุธยา ประสิทธิ์โอสถ 105 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน
ต.ลำไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
พระนครศรีอยุธยา พัชญ์สิตา 80/152-153 ต.บ้านเลน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
080-099-8454
พระนครศรีอยุธยา เด็กยิ้ม 7/41 หมู่ที่ 1 ถนนจักรพรรดิ์
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
089-1437237,089-1537237
ชัยนาท จึงใจ้ฮะ 310/11 ถนนวงษ์โต
ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท
จ.ชัยนาท 17000
056-411199
ชัยนาท บริษัท บุญอุปถัมภ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 70 ซอยภาษีซุง 1
ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท
จ.ชัยนาท 17000
087-6845551
กำแพงเพชร แมนมินิมาร์ท 107 หมู่ 1 ถนนพิษณุโลก-กำแพงเพชร
ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
055-769089
กำแพงเพชร เพชรอัมพร 110-112 ถนนวิจิตร
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 62000
055-711506,711256
กำแพงเพชร ที พี เฟอร์นิเจอร์ 279-281 ถนนวิจิตร 2
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 62000
055721406,0814860858
ลพบุรี ร้านหญิง 8 ถนนคูเมือง
ต.ท่าหิน อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
094-221-7294
ลพบุรี บริษัท ธ.พัฒนมาร์ท จำกัด เลขที่ 32 หมู่ 1
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี 15130
461172
ลพบุรี ร้านอุ่นไอรัก 19/4 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน
ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี
จ.ลพบุรี 15000
089-1177756
ลพบุรี เด็กเด็ก 96 หมู่ 1ต.ลำนารายณ์
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
036-461678,081-9469493
นครสวรรค์ เบบี้คลับ 274/12/13 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 10310
056313563,0810418999
นครสวรรค์ ร้านบ้านชมพู 2/12 ถนนมัสยา
ต.ตาคลี อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์ 60140
089-6407631
เพชรบูรณ์ บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด 27/1-2,12-18,21,24 ถนนศึกษาเจริญ ต.ในเมือง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
056711283,0818888177
พิจิตร บริษัท ชัยพงษ์พลาซ่า จำกัด 10/25 ถนนศรีมาลา
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
056-611302-6
พิจิตร หจก.เอสแอนด์เค ซุปเปอร์มารค์ 16-18 ถนนสามัคคี ต.ตะพานหิน
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66000
056-622295
พิจิตร ร้านต้นอ้อยเบบี้ช็อป 163/2 หมู่ที่ 9 ต.หอไกร
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
085-5303527
พิษณุโลก บริษัท เบบี้ แอนด์ คิดส์ เฮลธ์แคร์ จำกัด 1-2 หมู่ที่ 2
ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก 65150
089-8197773
พิษณุโลก บอส แอนด์ บีม 11/7 หมู่ 8 ต.หัวรอ
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
055-214657
พิษณุโลก เบบี้พลัส 73/10-11 ถนนพระองค์ดำ
ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
0815965311
พิษณุโลก บริษัท รอบบรรเจิด จำกัด 99/4 หมู่ที่ 6 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 086-4408944,055-279356
สระบุรี หจก.เอกภาพอินเตอร์อิเลคตริค 237/11-15 หมู่ 8 ต.ห้วยทราย
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
036-371402,337722
สระบุรี บริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด(1) 116 หมู่ 6
ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18230
036-315210-3
สระบุรี ทอย เซ็นเตอร์ 55-57 ถนนพระพายับ ต.แก่งคอย
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
036-320638
สระบุรี แม่กะลูก 257/12-13 หมู่ที่ 2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18000 363467250814413000
สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 910 ถนนขุนสรรค์
ต.บางพุทรา อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
036-512073#11
สิงห์บุรี บริษัท เกษร ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 99/3 ม.2
ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี 16110
090-5498215
สิงห์บุรี สหภัณฑ์ผ้าอ้อม 111/7 หมู่ 5 ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี
ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
086 3317640
สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัดอู่ทองซุปเปอร์มาร์เก็ต 318 หมู่ที่ 6 ถนนท่าพระยาจักร
ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี 72160
สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุพรรณพลาซ่า 99/5 ถนนพระพันวษา
ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
035 521525
สุพรรณบุรี ไอซ์เบบี้ชอฟ 22 ถนนขุนราม
ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 72000
035-521745
อุทัยธานี กรีนแอปเปิ้ล (1999) 45 ถ.พระยาวิฑูรย์
ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000
056-514555
อุทัยธานี วิชาญเภสัช 420 หมู่ที่ 1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน
จ.อุทัยธานี 61120
081-972-5020