Who We Are

เรื่องราวของเพียวรีน เริ่มต้นขึ้นมากว่า 40 ปี เมื่อเภสัชกรหนุ่มชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ก่อตั้งแบรนด์เพียวรีนขึ้น

ซึ่งวิสัยทัศน์ของเขาก็ยังคงชัดเจนตราบจนปัจจุบัน นั่นคือ แนวคิด “คิดเพื่อคุณถึงลูกน้อย”who-we-are-collage

โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณและลูกน้อย เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพสูงและใช้วัตถุดิบตลอดจนส่วนผสม ที่มากด้วยคุณภาพและผลิตภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพียวรีนได้พัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำหรับทารกจนสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อความสะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของทารก คุณแม่และครอบครัว

เรายังคงยึดมั่นในพันธกิจ

“คิดเพื่อคุณถึงลูกน้อย”