Baby

เมื่อลูกน้อยครบกำหนดคลอดออกมาลืมตาดูโลกหลังจากที่รอคอยมาเป็นเวลา  9  เดือน เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วย
ความสุข ความรัก และความอบอุ่นของครอบครัว

เพียวรีนเข้าใจคุณแม่ว่าคอยทุ่มเทเอาใจใส่ด้านสุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของลูกน้อย เราจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมตามความต้องการของคุณและลูกน้อย  อาทิเช่น  ผลิตภัณฑ์สำหรับการให้นมที่ปลอดภัยปราศจากสาร BPA, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและทำความสะอาดที่อ่อนโยนปราศจากสารพาราเบน

เพราะเพียวรีนตระหนักถึงความต้องการของคุณและลูกน้อยเสมอ

baby-crawling