Pure Laboratories Inc., USA

Summit Chemical Tech Support Lab 3 peopleเพียวแลบอราทอรี่ส์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2503 ที่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยา
ตามใบสั่งแพทย์ ในราวปี 2513 ผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงโอกาสของสินค้าเด็กในเอเชีย ซึ่งมีอัตราการเกิดสูง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่เติบโต ประกอบกับเล็งเห็นว่า คุณแม่รุ่นใหม่ต้องการสินค้าที่ปลอดภัย และมีนวัตกรรมสูง

เพียวแลบอราทอรี่ส์จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาสินค้าอีกแห่งหนึ่งในประเทศมาเลซีย โดยเภสัชกรหนุ่มผู้มีวิสัยทัศน์

ตั้งแต่นั้นมา แบรนด์ “เพียวรีน” จึงก่อกำเนิดขึ้น เพื่อตอบสนองคุณแม่และเด็กชาวเอเชีย

ด้วยความเชี่ยวชาญของบริษัทแม่ในอเมริกา และการวิจัยและพัฒนาในแต่ละประเทศ ทำให้ได้สินค้าเด็กที่มี
นวัตกรรมใหม่ล่าสุด อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของคุณแม่ชาวเอเชีย