ร้านค้าของเราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ร้าน ที่อยู่ โทร
อำนาจเจริญ เภสัชกร 288/167 หมู่ที่ 9 ถนนวิชิตสิน
ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ 37000
451066
อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชิตสินมาร์ท 288/166 หมู่ที่ 9 ถนนวิชิตสิน
ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ
จ.อำนาจเจริญ 37000
091-0460349
อำนาจเจริญ ส.เกษร 9 หมู่ที่ 1 ถนนสุวรรณประศาสน์
ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน
จ.อำนาจเจริญ 12333
088-4855655
ขอนแก่น บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด 62/54-56 ถนนกลางเมือง
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชวงโชติ ซุปเปอร์(สำนักงานใหญ่) 2287,2289,2291,2325,2327 หมู่ 1
ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น 40130
ขอนแก่น หจก.เมืองพลเจียกี่ 281/24-26 ถนนเสริมสวาสดิ์
ต.เมืองพล อ.พล
จ.ขอนแก่น 40120
ขอนแก่น บริษัท บิ๊ก ม จำกัด 285 หมุ่ที่ 1 ต.สวนหม่อน
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
043-289900
ขอนแก่น ร้านแม่และเด็ก 58/82 หมู่ที่ 4 ซอยชาตะผดุง
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
081-565-1822
ขอนแก่น ลูกรักเบบี้ช็อป 65/23 หมู่ที่ 7 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
080-056-1600
เลย บริษัท คู่บุญ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 88/7 ถนนสถลเชียงคาน
ต.กุดป่อง อ.เมือง
จ.เลย 42000
042 830804-5#222,223
เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.ทวีภัณฑ์สโตร์ 11/4-6 ถนนสกล-เชียงคาน
ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กกิม 80/1 หมู่ที่ 8 ถนนภูมิวิถี
ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง
จ.เลย 42130
042-810-866
มุกดาหาร บริษัท ที อาร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด 44/11 ถนนพิทักษ์พนมเขต
ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
มุกดาหาร มายวัน ฟาร์มา 52 ถนนสมุทรศักดารักษ์ ต.มุกดาหาร
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
086-2291297
มุกดาหาร เฮง เฮง เฮง 62/18 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 042-632153
นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยซุปเปอร์ 436/1 ถนนอภิบาลบัญชา ต.ในเมือง
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
042-520874
นครพนม ใหม่ 602 ถนนอภิบาลบัญชา
ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม
จ.นครพนม 48000
042-513-592
หนองบัวลำภู เซฟมอร์ซูเปอร์สโตร์ 80 หมู่ที่ 3 ถนนวิริโยธิน
ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู
จ.หนองบัวลำภู 39000
042-360-364
หนองบัวลำภู ร้านโอเชียน ซุปเปอร์มาร์ท 34/1 หมู่ที่ 3 ถนนวิริโยธิน
ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู 39000
042360288
หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายแสงสุวรรณ 1152/2 หมู่ที่ 4
ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย 43000
042-411105,042-412596
หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัดวันดีสโตร์ 429 หมู่ 4 ถนนมีชัย
ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย 43000
042-411010
หนองคาย เจ แอนด์ เจ 369 หมู่ที่ 5 ถนนศรีสะเกษ ต.ในเมือง
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
042-460315
สกลนคร บริษัท วอลซูเปอร์สโตร์ จำกัด 1305/47 ถนนสุขเกษม
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร
จ.สกลนคร 47000
042 711423
สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัดธเนศสโตร์ 565/3 หมู่ 9
ต.พังโคน อ.พังโคน
จ.สกลนคร 47160
734393
สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัฒน์เภสัช 2013(สำนักงานใหญ่) 385/17 ถนนประชาอุทิศ ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
042-711481
ศรีสะเกษ แต้ฮกเซ้ง 950-952 ถนนอุบล
ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ 33000
ศรีสะเกษ บริษัท ซุ่นเฮง พลาซ่า จำกัด 981 ถนนกวงเฮง
ต.เมืองใต้ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000
อุบลราชธานี บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด 44/1 ถนนแก้วเสนา
ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลหงษ์ทอง ซี แอนด์ ไอ 029 ถนนสถลมาร์ค
ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
อุบลราชธานี ชนิษฐา 454 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000
081-9771788
อุบลราชธานี ชวนพิศเซฟแลนด์ 43 หมู่ที่ 7 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
087-9700212
อุบลราชธานี ร้านเภสัชกรรมชุมชน 329/1-2 หมู่ที่ 18 ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 045-316168
อุดรธานี บริษัท ตั้งงี่สุนซูเปอร์สโตร์ จำกัด 119-121-123 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
042-325725-6
อุดรธานี หจก.อึ้งเซ้งเฮง (1994) 89/13 หมู่ 5 ตรงข้ามการเคหะชุมชนอุดรธานี
ถนนเลี่ยงเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
042-246162-3
อุดรธานี บ้านรักลูก 57/19-20 ถนนวัฒนานุวงศ์
ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
089-111-9278
อุดรธานี บริษัท วิทยาภัณฑ์ ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 336 หมู่ที่ 3
ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี 41000
042-322599
ยโสธร คลังยาเภสัชกร 117 ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
045-712130
ยโสธร บริษัทนานาภัณฑ์ ยโสธร แคทวัน จำกัด 400/6 ถนนวิทยะธำรงค์
ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร
จ.ยโสธร 35000
045-725005
ยโสธร ร้านคลังยา 429 หมู่ 13 ถนนทยาปัสสา
ต.สามแยก อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร 35120
045-782061
บุรีรัมย์ บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จำกัด 393/2 ถนนจิระ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
044-612815,612851
บุรีรัมย์ บริษัท ยืนยงไฮเปอร์มาร์ท จำกัด 23/33-40 ถนนอนุวรรตน์
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ 31000
044-611475,611638
บุรีรัมย์ มิตรถาวร 14-16 ถนนสุนทรเทพ
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ 31000
044-611418
บุรีรัมย์ คลังนม 23/43-44 ถนนอนุวรรตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 089-4267222
ชัยภูมิ บ้านเขว้าเภสัช 156 หมู่ 1 ถนนเทพนิมิตร
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า
จ.ชัยภูมิ 36170
089-8464733
ชัยภูมิ ร้านลูกรัก 232-233 ถนนหฤทัย
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000
089-7219849
ชัยภูมิ เรื่องของเด็ก 99/1 ถนนบูรพา
ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ 36000
085-775-7755
ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุจิพาณิชย์ 207 ก ถนนโนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 084-1131301
กาฬสินธุ์ ระเบียบเภสัช 177/2-3 ถนนเทศบาล 23
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000
043-811624
กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวกันเอง 189/28 ถนนบายพานทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์
อ.เมืองกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์ 46000
043-820234
มหาสารคาม หจก.สมานบุ๊คเซนเตอร์พยัคฆ์ 111/1-7 หมู่ที่ 1 ถนนวิชิตราษฎร์บำรุง
ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม 44110
043-791012
มหาสารคาม พัฒนกิจ 134/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองแสง
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
043 799272
มหาสารคาม อีฟ แอนด์ บอย 53 ถนนวรบุตร ต.ตลาด
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
043-711343
นครนายก บริษัท ส.ทวีกิจ (บิ๊กวัน) จำกัด ข1-287/48 ถนนนครนายก-สาริกา ต.นครนายก
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
037-321560
นครราชสีมา บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด 403 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
044-471380
นครราชสีมา บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด 116/1-3 ถนนอัษฏางค์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
044-260728-30
นครราชสีมา น้องแก้ม 429 หมู่ที่ 3 ต.แชะ อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา 30250
044448740,0867198296
นครราชสีมา บ้านยาปักธงชัย 144/2 หมู่ที่ 17 ถนนสืบสิริ ต.เมืองปัก
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
089-9346261
นครราชสีมา บริษัท คลังมาร์เก็ต สุรนารายณ์ จำกัด 1127 ถนนสุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
044-260728
นครราชสีมา ร้านมายด์เบบี้ 700/1-2 ถนนจอมพล
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
044-244175
ปราจีนบุรี บริษัท กรชัยสหพัฒน จำกัด 178/1 ถนนราษฎรดำริ
ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี 25000
037-216966
ปราจีนบุรี บริษัท เอกภาพโฮมมาร์ท จำกัด 119/5 ถนนปราจีนตคาม
ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี 25000
037-452260-9
ปราจีนบุรี ร้านเด็กดี 207 ซอยศูนย์การค้า ถนนปราจีนตคาม
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
089-118-6888
ปราจีนบุรี ร้านดาราเด็ก 379/205-206 หมู่ที่ 10
ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25110
061-9933353
ร้อยเอ็ด หจก.วิบูลย์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 118-120 ถนนสุริยเดชบำรุง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
043-511580
ร้อยเอ็ด บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จำกัด 17/1 ถนนเพลินจิต
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
ร้อยเอ็ด บุษบาฟาร์มาซี 68 ถนนเปรมประชาราษฎร์
ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด 45000
081-060-6216
สุรินทร์ หมอยา 30-32 ถนนกรุงศรีใน
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
044-512380
สุรินทร์ บจก.เพชรเกษม ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ 233 ถนนเทศบาล 1
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000
044-514333
สุรินทร์ บริษัท ตั้งไล้ง้วน จำกัด 388/4-6 หมู่ที่ 13
ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ
จ.สุรินทร์ 32110
044-561212