ร้านค้าของเราในภาคเหนือ

จังหวัด ร้าน ที่อยู่ โทร
เชียงใหม่ บริษัท ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาเก็ต(1994) จำกัด สาขานวรัฐ 129 ถนนลำพูน
ต.วัดเกต อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
เชียงใหม่ หจก.วินคอสเมติคส์ 99,101,103,105 ถนนข่วงเมรุ ต.ช้างม่อย
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
053874345,0843780839
เชียงใหม่ บริษัท ฟาร์ม่าช้อยซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 25 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
053-221260
เชียงใหม่ บริษัท ไอ.เอส.รีเทล (เบบี้ ช็อป) จำกัด 159 อาคารไอ.เอส.ชั้น 2,(โครงการเชียงใหม่ บิสเนสปาร์ค) หมู่ที่ 4
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
053-850999,0850304889
เชียงราย บริษัท เชียงรายสหทวีกิจ (1993) จำกัด 808/19 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
053910888,0850292793
เชียงราย บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) 661 หมู่ที่ 24 ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
053756484,0869435846
เชียงราย แม่สายนมเด็ก 131/1-3 หมู่ที่ 8
ต.แม่สาย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย 57130
090-0715509
เชียงราย บริษัท ตลาด 3 ประเทศ จำกัด 999 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน
ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
จ.เชียงราย 57130
093-2325665
เชียงราย บ้านใหม่นมผง 218/1 หมู่ 4 ถนนแม่กก ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
083-566-6838
เชียงราย เนรมิตเมืองเด็ก 340 หมู่ 10 ถ.เหมืองแดง ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
053-731083
เชียงราย ร้านเพื่อลูก 296/17 หมู่ที่15 ถนนราชโยธา ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
053715448,0947099917
เชียงราย ส.วสันต์ มินิมาร์ท 381 หมู่ที่ 3 ต.เวียงพางคำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
053-731574
ลำปาง T.N เบบี้ 165/1 หมู่ที่ 2 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 088-253-4583
ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางสหชัย 32/14-17 ถนนสุเรนทร์
ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
054-221787
ลำพูน ร้านข้าวปั้น 237/1 ถนนเจริญราษฎร์
ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน
จ.ลำพูน 51000
085-7083045
ลำพูน บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด 166/1 ถนนอินทยงยศ
ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน
จ.ลำพูน 51000
053511065,0841719295
ลำพูน สิงห์ชัย 73 หมู่ 7
ต.อุโมงค์ อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
053-541302
แม่ฮ่องสอน ปายเมืองเด็ก 226/2 หมู่ 1 ต.เวียงใต้
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
087-659-9599
น่าน รักลูก 39/2-3 ถนนข้าหลวง
ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน
จ.น่าน 55000
089-7002884
น่าน บริษัทนราไฮเปอร์มาร์ท จำกัด 155 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง
อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
054-711102-4
พะเยา ร้านยาเชียงคำเภสัช 46/4 หมู่ 19 ต.หย่วน
อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
054481684,0832008181
พะเยา ฟารีดาซูปเปอร์มาร์เก็ต 31/10 หมู่ 13 ถนนพิศาล ต.หย่วน
อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
054-451387
พะเยา เชียงคำนมผง 41/1 ม.13 ต.หย่วน
อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
0869180917
พะเยา บ้านนมเด็ก 74/5 ถนนราชวงศ์ ต.เวียง
อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
085-615-3748
แพร่ ร้านสมสวัสดิ์ 3 หมู่ที่ 1 ต.เด่นชัย
อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
054-613307
แพร่ บิ๊ก แด๊ดดี้ 2/46/47 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
088-252254
สุโขทัย ร้านลูกรัก 119/12 ถนนจรดวิถีถ่อง
ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย 64110
055-623531
สุโขทัย หจก.สุโขทัย สุขเกษม 328/30 หมู่ที่ 9 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
055-614558
สุโขทัย เอเชีย เบบี้ 32 หมู่ 1 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง
จ.สุโขทัย 64120
081-4750036
สุโขทัย แม๊กซ์ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 146/4 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
055614559,0815329954
สุโขทัย แม่และเด็ก 204/1 หมู่ 2 ถนนสวรรคโลก-ทุ่งเสลี่ยม
ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม
จ.สุโขทัย 64150
0892573444
สุโขทัย บ้านคุณหนู 235/3 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 1
ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
085-8736256
สุโขทัย แม่และเด็ก 436/6 หมู่ที่ 2
ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย 64130
085-8787601
สุโขทัย คุณลูกเบบี้ช็อป 88 หมู่ที่ 3 ต.ศรีนคร
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
081-973-8177
สุโขทัย เจแปน เบบี้ 170/32 หมู่ที่ 4 ต.ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
097-923-0443
<สุโขทัย พรไอยรา เบบี้ 84/6 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกร่าง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
084-3446096
สุโขทัย วังเด็ก 4 ถนนทัศนาพานิช 2
ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
055-610350
สุโขทัย ร้านอึ้งลักเส็ง 59/9-13 ถ.เทศบาลดำริ3 ต.เมืองสวรรคโลก
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
055-642-054
ตาก นภาภรณ์การค้า 2/7 ถนนแม่สอด-แม่ดาว ต.แม่สอด
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
081-5966335
ตาก หจก.ชัยพร เอี้ยวฮวด 1992 3/21-23 ถนนจอมพล
ต.หนองหลวง อ.เมือง
จ.ตาก 63000
055-511802
อุตรดิตถ์ บริษัท อุตรดิตถ์ เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด 172 ถนนบรมอาสน์
ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ 53000
055440292,0899596117
อุตรดิตถ์ เบบี้บูม 171/3-4 ถนนบรมอาสน์
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
055-412843
อุตรดิตถ์ ฟาน เบบี้ เฮ้าส์ 295/7-9 หมู่ 3 ตำบลในเมือง
อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์ 53120
091-0264912
อุตรดิตถ์ ไพศาลโอสถ 85 ตลาดสดพิชัย
ต.ในเมือง อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ์ 53120