Product Description

• ไม่มีส่วนผสมของ DEET แต่ใช้ IR3535 แทน ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
• ใช้ฉีดพ่นบริเวณผิวเพื่อปกป้องจากภัยจากยุงร้ายได้นาน 2-4 ชั่วโมง
• กลิ่นหอมอ่อนๆ ไม่เป็นอันตรายต่อผิวที่บอบบาง

ขนาด 70 มล.

Where to Buy